ContacteAgrupament Escolta Sant Joan
c/ Muntanya, 53 08840 Viladecans (Barcelona)
tel. 628.329.895