El Cau

L'Agrupament Escolta Sant Joan, familiarment anomenat " El cau", va ser fundat l'any 1956; som, per tant, una de les entitats més antigues de Viladecans. Tota la nostra activitat està fonamentada en l'escoltisme com a proposta educativa. Som un moviment d'infants i joves amb ganes d'aprendre i descobrir cada lloc, cada espai del nostre país, amb respecte i voluntat de compromís. L'escoltisme ofereix la possibilitat de viure en petit grup, de créixer personalment, de crear i realitzar projectes en equip, i de fer amics i amigues pertot arreu. Ens reunim cada dissabte, de 17 a 19 h, hi assisteixen nens, nenes i joves d'entre 6 i 18 anys, que juntament amb els seus caps i quel·les (monitors/es) i a través de jocs, projectes, excursions de cap de setmana, campaments d'estiu... aprenen a conviure en grup, descobreixen la importància del respecte i del compromís, aprenen a ser responsables, a descobrir i respectar la natura i l'entorn.


LA PROPOSTA EDUCATIVA DE MEG
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) és una entitat d’educació en el lleure
sense ànim de lucre que oferim als infants i joves l’aventura de créixer i aprendre
mitjançant el mètode escolta i guia. Aquest mètode educatiu pretén que cada noi
i cada noia esdevingui protagonista del seu propi creixement i de les accions que treballa en equip, amb la finalitat de formar persones solidàries i compromeses amb la societat.


La nostra proposta educativa té l’objectiu d’aconseguir que aquest col·lectiu sigui capaç de participar activa i críticament a la societat on viu i, per tant, pugui assumir les responsabilitats necessàries per ajudar a fer-la més justa, solidària i sostenible des de tots els punts de vista.


Seguint la proposta pedagògica i metodològica de l’escoltisme i el guiatge, a MEG treballem per a l’educació integral de la persona a partir de l’experiència viscuda i de la transmissió de valors com el respecte, la tolerància, el diàleg, la interculturalitat i la sostenibilitat, treballant per “deixar aquest món una mica millor del que l’hem trobat”.


Aquesta educació pretén que els infants i joves coneguin el seu entorn, el país i les seves característiques socials, culturals, històriques, en detectin les necessitats existents i descobreixin com contribuir a cobrir-les en la mesura que els sigui possible.


La proposta educativa de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya es fonamenta en tres opcions bàsiques que representen tres angles d’actuació concreta en l’àmbit del servei a la societat.
Optem pel PAÍS
Optem per la DIMENSIÓ ESPIRITUAL
Optem per l’EDUCACIÓ


La proposta educativa es complementa amb la definició d’una metodologia adequada per arribar als objectius educatius. Una metodologia que defineix el nostre estil de fer, l’educació per a l’acció, donant importància al protagonisme de la persona, perquè entenem que és amb l’acció quan ens eduquem.


La metodologia es basa en fer projectes en grup. L’aplicació de la Pedagogia del Projecte converteix cada individu i cada grup en protagonista de la seva acció, des de la proposta fins a la revisió: descobrir, proposar, escollir, planificar, realitzar i revisar constitueixen els passos obligats de tot projecte.
El Compromís
El Progrés personal
El petit grup
El joc institucional
La fraternitat universal


Hi ha 140 agrupaments a 30 comarques i 95 

municipis catalans, que recullen un total de més de 9.000 nens/es, i 2.800 caps i quel·les.