Les branques
Comprèn els nois i noies entre 6 i 8 anys i té com a element distintiu una camisa taronja. 
Què fem amb els Castors?
Potenciar el desenvolupament de les facultats físiques, psicomotricitat.
Potenciar la imaginació, mitjançant un eix d’animació.
Excursions: caminant progressivament fins a 6 km.
Aprenen a fer-se el foulard, les parts d’una tenda, així com la motxilla i saber què porten a dins.
Respectar caps, companys i entorn.


Comprèn els nois i noies entre 8 i 11 anys i té com a element distintiu una camisa de color groc. 
Què fem amb els Llops i Daines?
Potenciar el desenvolupament de les facultats físiques, psicomotricitat.
Eix d’Animació: potenciar la imaginació dels nens, alhora que l’’eix s’acosta a la realitat.
Excursions: caminant progressivament fins a 10 km.
Acció: Projecte triat i desenvolupat pel grup, de mitja durada.
Comencen a decidir alguns aspectes de les activitats. Consolidar l’aprenentatge de castors.

Comprèn els nois i noies entre 11 i 14 anys i té com a element distintiu una camisa de color blau. 
Què fem amb els Ràngers i Noies Guies?
Potenciar les activitats físiques: tallers, jocs, dinàmiques,... alternades amb les activitats de reflexió i compromís.
Possibilitat de planificar i mirar les conseqüències.
Crítiques constructives.
Eix d’animació: no hi ha personatges ficticis, més  encarat a una realitat i les problemàtiques socials.
Excursions: caminar progressivament fins a  12 km.
Expedició: serveix per realitzar molts objectius de grup, principalment. Projecte de mitjana/llarga durada.

Comprèn els nois i noies entre 14 i 17 anys i té com a element distintiu una camisa de color vermell. 
Què fem amb els Pioners i Caravel•les?
Anàlisi de situacions personals i socials.
Reflexió, compromís i constància.
Comunicació i resolució de conflictes.
Qualitat de feina. Menys extrajobs i més serveis.
Empresa: Projecte de llarga durada, en el qual el grup aprèn a planificar-se i organitzar-se.
Excursions: caminant progressivament entre 15 i 20 km.
Comprèn els nois i noies de més de 17 anys i té com a element distintiu una camisa de color verd. 
Què fem amb els Truc?
Descobertes.
Servei: Projecte de llarga durada, que permet al nen/a que ho realitza establir contacte amb una altra necessitat o entorn. 
Maduresa personal, es treballa més la persona que el grup.
No hi ha cap, hi ha animador.
Són els/les protagonistes. 
Compromís i responsabilitat.
Al nostre agrupament s’estableix l’etapa mínima de truc com a Truc1 i Truc2, basant Truc 1 en la realització de descobertes, i Truc 2 en el servei.